Zapytania ofertowe
Obrazek nagłówkowy

Zapytanie ofertowe

Zachęcamy do składania ofert dotyczących opracowania projektu funkcjonalnego i graficznego oraz wykonanie i wdrożenie strony internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej (DES) w MRiPS wraz z systemem zarządzania treścią CMS

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do dnia 5 marca 2023 r. na adres e-mail: weronika.tomaszewska@mrips.gov.pl.