Posiedzenia

Obrazek nagłówkowy

19 stycznia 2023 r.  – I posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego III kadencji na lata 2022-2025

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Zatrudnienia Socjalnego III kadencji na lata 2022-2025 zostały wręczone powołania nowym członkom Rady. W trakcie spotkania członkowie Rady wskazali wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady. Członkowie dokonali swojej prezentacji. Omówiono priorytety i zadania RZS na bieżącą kadencję.

27.03.2023 r. – robocze posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego w formule on-line

Podczas roboczego spotkania prezydium RZS omówiło obchody 20-lecia ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. zaplanowane na 13 czerwca 2023 r.

25.04.2023 r. – II posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego

Posiedzenie Członków RZS odbyło się w formule on-line. W trakcie spotkania rozmawiano m.in. o procesie reintegracji w usługach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz zadaniach Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego na podstawie ustawy o ekonomii społecznej, działaniach Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej na rzecz zwiększenia aktywności jednostek samorządu terytorialnego w obszarze zatrudnienia socjalnego i działalności PZS. Omówiono projekt Uchwały RZS z okazji 20-lecia ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r.

13.06.2023 r. – III posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego

III posiedzenie RZS odbyło się podczas Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej. Członkowie RZS podjęli Jubileuszową Uchwałę Rady Zatrudnienia Socjalnego w sprawie upamiętnienia 20-lecia ustawy o zatrudnieniu socjalnym.