Ustawa

Obrazek nagłówkowy

Publikacja aktualnej wersji tekstu jednolitego ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Informujemy, że opublikowany został nowy jednolity tekst ustawy o spółdzielniach socjalnych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. zawiera zmiany wprowadzane nowelizacjami z 2009, 2015 i 2017 r. Tekst jest dostępny pod adresem:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000802/O/D20230802.pdf