Monitoring i badanie sektora ekonomii społecznej

Obrazek nagłówkowy

Departament Ekonomii Społecznej prowadzi monitoring podmiotów sektora ekonomii społecznej, uwzględniając kwestie związane z zatrudnieniem, finansami, czy efektywnością działania.
W latach 2016 – 2023 zrealizowany został projekt pn. Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zadania projektowe wykonywane były w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym, a w efekcie powstały ciekawe opracowania dotyczące zasobów i kondycji sektora.

Na stronie projektu można przeglądać bieżące dane statystyczne dotyczące PES, prezentowane w formie wskaźników:
https://dane.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

Polecamy również zapoznać się z publikacjami powstałymi w ramach projektu:
https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/projekty-unijne-w-statystyce/zintegrowany-system-monitorowania-sektora-ekonomii-spolecznej-zsmses/wyniki-badan/