KKRES I kadencji

Obrazek nagłówkowy

Skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – stan na dzień 27.09.2016 r.

1. Przewodnicząca – Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2. Zastępca Przewodniczącej – Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (drugi zastępca wybrany zostanie na posiedzeniu spośród członków reprezentujących sektor ekonomii społecznej),
3. Sekretarz – Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ośmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych:

4. Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
5. Jacqueline Kacprzak, radca ministra, Sekretarz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Ministerstwo Rozwoju
6. Marcin Komosa, Naczelnik Wydziału ds. Polityki Pamięci, Departament Dziedzictwa Kulturowego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
7. Ewa Markowska-Bzducha, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
8. Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
9. Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego
10. Grażyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego
11. Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu UE i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych
12. Iwona Kulikowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej, Ministerstwo Finansów

ośmiu przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego (Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – 2 osoby, Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 2 osoby, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej – 4 osoby:

13. Aleksandra Kowalska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
14. Marcin Kowalski, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
15. Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
16. Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
17. Stanisław Longawa, członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, Wójt Gminy Kłodzko, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
18. Marcin Pluta, burmistrz Brzezin, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
2
19. Aleksandra Marcinkowska, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
20. Dorota Korczyńska, Kierownik Biura ds. EFS w Wydziale Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

ośmiu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej (Rada Działalności Pożytku Publicznego – 1 osoba, Krajowa Rada Spółdzielcza – 1 osoba, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych – 2 osoby, samorządowe organizacje banków i instytucji finansowych – 2 osoby, szkoły wyższe realizujące programy edukacyjne zawierające zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej – 2 osoby

21. Krzysztof Balon, Rada Działalności Pożytku Publicznego
22. Adam Piechowski, Dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego Krajowej Rady Spółdzielczej
23. Tomasz Misiak, Wiceprezydent Pracodawców RP, Rada Dialogu Społecznego
24. Agnieszka Kochańska, NSZZ Solidarność, Rada Dialogu Społecznego
25. Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych
26. Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich
27. Agnieszka Pacut, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
28. Ewa Leś, Instytut Polityki Społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, UW

dziesięciu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej wybieranych spośród zgłoszeń co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) lub osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającej całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy lub spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443)

29. Joanna Brzozowska-Wabik
30. Karolina Cyran-Juraszek
31. Remigiusz Dobkowski
32. Witold Ekielski
33. Agnieszka Lewonowska-Banach
34. Cezary Miżejewski
35. Przemysław Piechocki
36. Barbara Sadowska
37. Piotr Stronkowski
38. Roland Zarzycki
39. Ks. Jacek Dziel
40. Karolina Jarosz

Członkowie wspierający:

1. Łukasz Broniszewski
2. Tadeusz Durczok
3. Olga Gałek
4. Zbigniew Hanas
5. Marcin Juszczyk
6. Marek Karaś
7. Iwona Kędziera
8. Małgorzata Kowalska
9. Anna Łukomska-Dziedzic
10. Agata Machnik-Pado
11. Zenon Matuszko
12. Tomasz Musielski
13. Antoni Sobolewski
14. Sławomir Wieteska
15. Grzegorz Wojtanowski
16. Peter Wolkowinski