Znak graficzny PS

Obrazek nagłówkowy

Znak graficzny identyfikujący przedsiebiorstwo społeczne został wybrany w drodze głosownia internetowego, które skierowane było przede wszystkim do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych.

Najwięcej głosów oddano na grafikę 1.

Wyniki głosowania ogłoszono podczas VI Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

  • Znakiem graficznym mogą posługiwać się wszystkie przedsiębiorstwa społeczne, które uzyskają status na podstawie ustawy o ekonomii społecznej.
  • Znak graficzny będzie identyfikował przedsiębiorstwa społeczne z całego kraju.
  • Celem jest upowszechnienie przedsiębiorczości społecznej jako rzetelnego partnera o wyraźnych celach społecznych, co wpłynie pozytywnie zarówno na relacje z samorządem jak i biznesem.
  • Posługiwanie się znakiem nie jest obligatoryjne, jednak serdecznie do tego zachęcamy