Skład KKRES

Obrazek nagłówkowy

Skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej IV kadencji na lata 2023-2026

Sześciu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych:

1. Tomasz Głowacki, Zastępca Dyrektora w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej

2. Aneta Cieloch, Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej, Ministerstwo Finansów

3. Jakub Schimanek, Główny Specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

4. Artur Kowalski, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Urząd zamówień Publicznych

5. Szymon Wozniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Badań Społecznych, Główny Urząd Statystyczny

6. Kamil Bobek, Dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przedstawiciel Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego:

7. Piotr Stec, Główny Kierownik projektu w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM, przedstawiciel Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego:

8. Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Konwent Dyrektorów ROPS

Dwóch przedstawicieli związków spółdzielczych:

9. Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu OZRSS, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych – Wiceprzewodniczący Komitetu

10. Anna Bulka, Związek Lustracyjny Spółdzielni – Sekretarz Komitetu

Przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej:

11. Dr Jerzy Jankowski, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS, Krajowa Rada Spółdzielcza

Przedstawiciel związków zawodowych:

12. Agnieszka Maria Kochańska, NSZZ Solidarność – strona pracowników, Rada Dialogu Społecznego

Przedstawiciel organizacji pracodawców:

13. Teresa Hernik, Federacja Przedsiębiorców Polskich – strona pracodawców, Rada Dialogu Społecznego

Przedstawiciel Banku Gospodarskwa Krajowego:

14. Michał Kopeć, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego

Przedstawiciel instytutów badawczych:

15. Agnieszka Sowa-Kofta, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Dwóch przedstawicieli uczelni:

16. Dr hab. Bohdan Skrzypczak, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski – Przewodniczący Komitetu

17. Prof. ucz. dr hab. Norbert G. Pikuła, Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dwudziestu trzech przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, którzy uzyskali poparcie co najmniej 10 podmiotów ekonomii społecznej:

18. Krzysztof Balon, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS)

19. Maciej Bielawski, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP)

20. Agata Dziubińska-Gawlik, Europejski Dom Spotakń Fundacja Nowy Staw

21. Witold Ekielski, Stowarzyszenie TCFHUB

22. Zbigniew Hanas, Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Centrum Rozwoju”

23. Justyna Iwankiewicz, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego

24. Karolina Jarosz, Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

25. Bogusław Kazimierz Kamiński, FAMILOK Spółdzielnia Socjalna

26. Dariusz Krajewski, Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

27. Paweł Krępski, Fundacja Opiekun Prawny

28. Aleksandra Lewandowska, Fundacja Pro-Omnis

29. Katarzyna Loska-Szafrańska, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (FRES)

30. Zenon Matuszko, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (FRES)

31. Tomasz Musielski, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

32. Wojciech Otto, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz dom – Nasz Świat”

33. Przemysław Piechocki, Stowarzyszenie na rzez Spółdzielni Socjalnych (SnRSS)

34. Barbara Święch-Bober, Polskie Towarzystwo Wspierania Warsztaów Terapii Zajęciowej MOST

35. Urszula Trubacz, Stowarzyszenie Adelfi

36. Mariusz Stanisław Urban, Spółdzielnia Socjalna Dębnianka

37. Dariusz Węgierski, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

38. Paweł Wiśniewski, Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim

39. Tomasz Wróblewski, Stowarzyszenie Łomżyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej

40. Piotr Wójcik, Fundacja Zielona Przystań