Posiedzenia

Obrazek nagłówkowy

13 czerwca 2023 r.  – posiedzenie inauguracyjne Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej IV kadencji na lata 2023-2026

Inauguracyjne posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej IV kadencji na lata 2023-2026 było częścią 7. Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej. W trakcie oficjalnej części 7. OFES zostały wręczone powołania nowym członkom Komitetu.

W trakcie spotkania członkowie Komitetu wskazali wiceprzewodniczącego i sekretarza Komitetu, głosowanie nad uchwałą ws. ich wyboru zaplanowano w formule zdalnej. Członkowie KKRES dokonali swojej prezentacji i wskazali gruby robocze, w których będą pracować realizując zadania do których zostali powołani.

W ramach Komitetu będą działały trzy grupy robocze: Grupa ds. strategicznych, Grupa ds. standardów i akredytacji OWES i Grupa ds. reintegracji.