Wykaz akredytowanych OWES

Obrazek nagłówkowy

Wykaz akredytowanych OWES

W plikach poniżej zamieszczono wykazy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, które otrzymały akredytację i status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej na podstawie:

  1. przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. 2023 r. poz. 1287);
  2. Zarządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania akredytacji AKSES (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2).

MAPA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Mapa zawiera wyłącznie dane ośrodków, które otrzymały akredytacje AKSES