O konkursie

Obrazek nagłówkowy

Tytuł projektu:
System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego

Lider:
– Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Partnerzy:
– Bank Gospodarstwa Krajowego
– Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw.

Celem projektu jest wdrażanie i upowszechnianie znaków jakości i innych programów promujących odpowiedzialne zachowania konsumentów oraz zmierzających do budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości społecznej i wskazywanie korzyści wynikających z zakupów w tym sektorze, zmierzających do poprawy jakości usług i produktów podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz stworzenia ogólnopolskiego znaku jakości dla JST na podstawie kryteriów wypracowanych przez władze publiczne i reprezentację sektora.

Planowane efekty:

  • Wyróżnienie podmiotów łączących działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.
  • Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

logo mrpips bgk fundacja nowy staw