Skład RZS III kadencji

Obrazek nagłówkowy

Rada Zatrudnienia Socjalnego III kadencji

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dniem  30 listopada 2022 r. została powołana Rada Zatrudnienia Socjalnego III kadencji (2022-2025). Rada działa przy Ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego na podstawie  art. 18e ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2241) w związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 337) stanowiącym wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 18e ust. 7 ww. ustawy.

Uroczyste wręczenie aktów powołania oraz pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 19 stycznia 2023 r.

lp

Nazwisko i imię Instytucja zgłaszająca

1

Bernard-Staniszewska Małgorzata Fundacja Równi Choć Różni

2

Marzejon Emilia Spółdzielnia Socjalna Gmin Miast Wejherowo-Reda „Kompas”

3

Kiernozek Elżbieta Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie

4

Długokęcka Małgorzata Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie

5

Wiśniewski Paweł Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus w Janowie Lubelskim/Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim

6

Żmuda Ewa Wrocławskie Centrum Integracji

7

Wróbel-Górecka Dorota Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

8

Kociołek Ewa Centrum Integracji Społecznej w Nysie

9

Bojko-Kulpa Barbara Centrum Integracji Społecznej POSTIS w Świdniku

10

Kardas Wioletta Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach

11

Gruba Mirosława Klub Integracji Społecznej w Kartuzach

12

Mazur Karolina Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp.

13

Kowalska Małgorzata CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne prowadzące CIS

14

Ługowska Agata Caritas Diecezji Siedleckiej

15

Rozbicka-Stanisławska Justyna Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło Gdańskie

16

Krępski Paweł Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., OK NON Profit Sp. z o.o., OK Bydgoszcz NON Profit Sp. z o.o.

17

Czernij-Jezierska Justyna Stowarzyszenie Przystań Mieniany

18

Sidłowska Bożena Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

19

Pawlak Bartosz Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu

20

Socha Marzena Stowarzyszenie Pomocy Społecznej AD ASTRAM

21

Rola-Skorupska Katarzyna Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach

22

Plur Izabela Fundacja Przestrzeń Rozwoju Kraków

23

Drwal Agnieszka Mazowiecki Urząd Wojewódzki

24

Kozicki Krzysztof Ryszard Podlaski Urząd Wojewódzki

25

Awiżeń-Chwiałkowska Beata Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

26

Słowik  Stanisław Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

27

Wojtaszek Mieczysław Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

28

Tomczyk Aneta Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

29

Donke-Cieślewicz Monika Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu