Komentarz

Obrazek nagłówkowy

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem do ustawy o spółdzielniach socjalnych autorstwa Barbary Godlewskij-Bujok i Cezarego Miżejewskiego. Wydanie II uzupełnione oraz wydanie III.