KKRES III kadencji

Obrazek nagłówkowy

Skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Prezydium Komitetu:

  • dr hab. Bohdan Skrzypczak, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski – Przewodniczący Komitetu
  • Dariusz Węgierski, Regionalny Spółdzielczy Związek Rewizyjny – Zastępca Przewodniczącego Komitetu
  • Anna Bulka, Związek Lustracyjny Spółdzielni – Sekretarz Komitetu

Skład Komitetu:

Sześciu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych:

1. Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

2. Iwonna Kulikowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej, Ministerstwo Finansów

3. Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki

4. Szymon Wozniak, Z-ca Dyrektora Departamentu Badań Społecznych, Główny Urząd Statystyczny

5. Artur Kowalski, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych

6. Dorota Habich, Zastępca Prezesa ds. Programowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Trzech przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego (Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – 2 osoby, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej – 1 osoba:

7. Dorota Stachowicz, specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni

8. Katarzyna Tręda-Pisera, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych oraz Koordynator Dostępności w Urzędzie Miasta Łodzi

9. Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej

Trzech przedstawicieli sektora ekonomii społecznej (Rada Działalności Pożytku Publicznego – 1 osoba, Krajowa Rada Spółdzielcza – 1 osoba, Rada Rodziny  – 1 osoba):

10. dr Jerzy Jankowski, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

11. Dorota Bojemska, Przewodnicząca Rady Rodziny

12. Łukasz Samborski, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Rada Działalności Pożytku Publicznego (od 12.02.2022)

Pięciu przedstawicieli: Rady Dialogu Społecznego – 2 osoby, instytucji finansowych – 1 osoba, świata nauki i edukacji – 2 osoby:

13. Krzysztof Małecki, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Krajowego Związku Zawodowego Inspektorów Kontroli ZUS, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Wielkopolskiego, Rada Dialogu Społecznego

14. Magdalena Wróbel, Przedstawiciel członka Federacji Przedsiębiorców Polskich KGHM Polska Miedź SA,  Rada Dialogu Społecznego

15. Michał Kopeć, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego

16. dr hab. Bohdan Skrzypczak, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski – Przewodniczący Komitetu

17. dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta, profesor w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych

Jedenastu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej wybieranych spośród zgłoszeń co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) lub osobę prawną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającą co najmniej10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, lub spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648):

18. Anna Bulka, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającej całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze – Związek Lustracyjny Spółdzielni – Sekretarz Komitetu

19. Witold Ekielski, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

20. Zbigniew Hanas, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającej całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze – Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Centrum Rozwoju”/Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „z biegiem sanu do rozwoju” na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu

21. Dariusz Krajewski, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającej całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze – Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

22. Katarzyna Loska-Szafrańska, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

23. Zenon Matuszko, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

24. Barbara Święch-Bober, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

25. Mariusz Stanisław Urban, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

26. Anna Jarmuszkiewicz, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10 spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze – Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

27. Iwona Hejducka, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

28. Dariusz Węgierski, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającej całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze – Regionalny Spółdzielczy Związek Rewizyjny – Zastępca Przewodniczącego Komitetu