Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej


więcej o departamencie

Aktualności

29.11.2022

Zapytania ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. upowszechniania marki ekonomii społecznej poprzez cykl 30-sekunodwych materiałów animowanych, ukazujących istotę i cele ekonomii społecznej. Oferty należy składać do 8 grudnia 2022 r.

29.11.2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków zespołu do oceny wniosków.

Zapraszamy PES do zgłaszania kandydatów do 20 grudnia 2022 r.

28.11.2022

Jak uzyskać status PS?

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pomocniczymi, które będą pomocne w uzyskaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego.

28.11.2022

Krajowy Plan Odbudowy

Podziękowania za udział w konsultacjach publicznych projektów dokumentów dotyczących Programu "Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej" na lata 2022-2025.

16.11.2022

Ocena formalna w konkursie ofert - edycja 2023

Przedstawiamy wykaz oferentów, których oferty nie spełniają kryteriów formalnych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023 - 2025. Edycja 2023.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. +48 538 117 120

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
Weronika Tomaszewska ekonomiaspoleczna@mrips.gov.pl

Polecamy