Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

29.04.2022

Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Zachęcamy do zapoznania się z nr 6/2022 Biuletynu Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

21.04.2022

Zapytanie ofertowe dot. wykonania i dostawy nagród (statuetki, certyfikaty, promesy) dla wyróżnionych podmiotów w Konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania i dostawy nagród (statuetki, certyfikaty, promesy) dla wyróżnionych podmiotów w Konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.

19.04.2022

Nabór do pracy w projekcie

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. audytu w projekcie Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER.

15.04.2022

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 - ogłoszenie konkursu

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej! Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Nabór wniosków został wydłużony do 4 maja br.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. +48 538 117 120

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrips.gov.pl

Polecamy