Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej


więcej o departamencie

Aktualności

17.03.2023

Konsultacje programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne

Departament Ekonomii Społecznej Zaprasza do udziału w konsultacjach programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne. Uwagi ujęte w tabeli uwag można przesyłać do 27 marca br.

14.03.2023

Zapytanie ofertowe

Zachęcamy do składania ofert dotyczących realizacji usługi polegającej na archiwizacji dokumentacji kat. B. Departamentu Ekonomii Społecznej.

13.03.2023

Nabór na wolne stanowisko pracy w projekcie "Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej"

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy w projekcie Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

22.02.2023

Ekonomia społeczna w programie nauczania nowego przedmiotu

Od roku szkolnego 2023/2024 do programu nowego przedmiotu "Biznes i zarządzanie" wprowadzona zostanie ekonomia społeczna.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. +48 538 117 120

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
Weronika Tomaszewska ekonomiaspoleczna@mrips.gov.pl

Polecamy