Departament Ekonomii Społecznej

Ustawa o ekonomii społecznej
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej jest pierwszą kompleksową regulacją dotyczącą sfery ekonomii społecznej w Polsce.

Aktualności

Spotkanie informacyjne w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie akredytacji i statusu OWES – Edycja 2024

04.12.2023
Departament Ekonomii Społecznej MRiPS zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej - Edycja 2024. Spotkanie odbędzie się 7 grudnia br. o godz. 10.00 w formie wideokonferencji z wykorzystaniem ...

Dlaczego potrzebujemy ekonomii społecznej?

01.12.2023
W centrum ekonomii społecznej stoi człowiek. Ta forma działania skupia się na wsparciu osób, które są w potrzebie, to znaczy m.in. wsparciu osób z niepełnosprawnościami, starszych czy bezrobotnych. Ważnym działaniem w tym kontekście jest reintegracja, czyli np. znalezienie zatrudnienia i ponowne ...

Program współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi na lata 2024-2026 został przyjety.

24.11.2023
Program współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024–2026 został przyjęty Zarządzeniem nr 34 z dnia 18 listopada 2023...

Errata do regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

23.11.2023
Errata do regulaminu naboru wniosków w ramach Programu "Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.  Zmiany wprowadzone erratą wynikają z potrzeby doprecyzowania Regulaminu naboru wniosków w zakresie braku konieczności składania podpisów na zał...

Errata nr 2 do Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023.

23.11.2023
Zmiany wprowadzone Erratą nr 2 wynikają z potrzeby doprecyzowania Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023. w zakresie braku konieczności składania podpisów na niektórych załącznikach do umowy stanowiących jej integralną część. ...

Errata nr 1 do Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023.

16.11.2023
Informujemy, że w związku z koniecznością doprecyzowania Regulaminu naboru wniosków przyjęto erratę nr 1 do Regulaminu. Errata wprowadza zapis uznający za czytelny podpis złożony w formie pieczęci imiennej wraz z podpisem własnoręcznym.

Wyniki 2 naboru wniosków w Programie „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022—2025. Lista rezerwowa.

31.10.2023
W związku z rozstrzygnięciem drugiego naboru wniosków w Programie „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022—2025 przedstawiamy listę wniosków z listy rezerwowej do dofinansowania ze środków nierozdysponowanych w ramach 2 naboru wraz proponowaną kwotą...

Errata do regulaminu

26.10.2023
Errata do regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.   Zmiany wprowadzone erratą wynikają z potrzeby doprecyzowania Regulaminu naboru wniosków w zakresie formy podpisu składanego na dokumentach z...

Wykaz Przedsiębiorstw Społecznych

Wykaz przedsiębiorstw społecznych na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o ekonomii społecznej (Dz. U. 2022 poz. 1812).

Logo Przedsiębiorstwo Społczne
Orlen plakat

Produkty podmiotów ekonomii społecznej na stacjach Orlen

Na 20 wybranych stacjach ORLEN, wyeksponowane na specjalnych standach, dostępne są produkty rękodzielnicze wykonane przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym podczas procesu reintegracji społeczno-zawodowej. Inicjatywa pod hasłem „Rękodzieło – serca dzieło. Wspieraj z nami miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” została zorganizowana przez ORLEN S.A i Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Akcja trwa od 1 lipca do wyczerpania zapasów.

Wydarzenia

Brak postów spełniającyh kryteria.
Czerwiec 2023
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sierpień 2023
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SO
ND
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Listopad 2023
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SO
ND
Grudzień 2023
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SO
ND
1
2
3
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Styczeń 2024
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Luty 2024
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Marzec 2024
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kwiecień 2024
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Maj 2024
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31