Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

01.12.2020

Ogłoszenie wyników konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Ogłoszenie wyników konkursu przez Panią Minister Marlenę Maląg oraz Pana Ministra Stanisława Szweda rozpocznie się dnia 2 grudnia o godzinie 10.00.

10.11.2020

Konsultacje Programu współpracy MRiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2023

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu oraz wnoszenia ewentualnych uwag i opinii w terminie do 24 listopada 2020 r.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 461 61 30

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

Polecamy