Biblioteka Ekonomii Społczenej

Obrazek nagłówkowy
Komentarz do ustawy o ekonomii społecznej

Komentarz do ustawy o ekonomii społecznej

Data utworzenia: 25.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Data modyfikacji: 25.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Autor: Jan Nowak
Dobre praktyki w funkcjonowaniu OWES

Dobre praktyki w funkcjonowaniu OWES

Data utworzenia: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Data modyfikacji: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Autor: Jan Nowak
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym – tekst jednolity z 28 września 2022 r.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym – tekst jednolity z 28 września 2022 r.

Data utworzenia: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Data modyfikacji: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Autor: Jan Nowak
Ustawa o ekonomii społecznej wraz z rozporządzeniami

Ustawa o ekonomii społecznej wraz z rozporządzeniami

Data utworzenia: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Data modyfikacji: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Autor: Jan Nowak
Atlas Ogólnopolski Znak Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Atlas Ogólnopolski Znak Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Data utworzenia: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Data modyfikacji: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Autor: Jan Nowak
Biuletyn Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Nr 7/2022

Biuletyn Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Nr 7/2022

Data utworzenia: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Data modyfikacji: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Autor: Jan Nowak