Wyniki

Obrazek nagłówkowy

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU ”PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE +” NA LATA 2023–2025. EDYCJA 2023.

W związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków w Programie  „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023–2025. Edycja 2023 przedstawiamy listy wniosków do dofinansowania wraz z punktacją i proponowaną kwotą wsparcia, jak również listę wniosków, które nie spełniły wymogów formalnych.

Podmioty, których wnioski otrzymały dofinansowanie, zostaną w najbliższych dniach poinformowane o dalszych etapach procedury zmierzającej do zawarcia umów o wsparcie w ramach Programu.