Skład RZS II kadencji

Obrazek nagłówkowy

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dniem  29 listopada 2019 r. została powołana Rada Zatrudnienia Socjalnego II kadencji (2019-2022). Rada działa przy Ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego na podstawie  art. 18e ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym(Dz. U. z 2019 r. poz. 217, z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 337) stanowiącym wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 18e ust. 7 ww. ustawy.

Uroczyste wręczenie aktów powołania oraz pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 29 listopada 2019 r.

Lp

Imię i nazwisko

Funkcja

Instytucja Zgłaszająca

1

Małgorzata Kowalska Przewodnicząca CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne prowadzące CIS Toruń

2

Ksiądz dr. Stanisław Słowik Wiceprzewodniczący Caritas Diecezji Kieleckiej

Kielce

3

Ewa Żmuda Sekretarz Wrocławskie Centrum Integracji

Wrocław

4

Krzysztof Ryszard Kozicki Członek Rady Spółdzielnia Socjalna Alexis Łomża

5

Agnieszka Krzaczkowska Członek Rady Centrum Integracji Społecznej Zielona Góra

6

Agata Ługowska Członek Rady Caritas Diecezji Siedleckiej

Siedlce

7

Agnieszka Barbara Muzyk Członek Rady Podlaski Urząd Wojewódzki Białystok

8

Bernadetta Paw Członek Rady Spółdzielnia Socjalna Serwis Tarnów

9

 Justyna Rozbicka – Stanisławska Członek Rady Towarzystwo Pomocy im. św.Brata Alberta koło gdańskie

Gdańsk

10

Barbara Sadowska Członek Rady Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

Poznań

11

Dariusz Sitko Członek Rady Śląski Urząd Wojewódzki

Katowice

12

Małgorzata Bernard-Staniszewska Członek Rady Fundacja Równi Choć Różni

Międzylesie

13

Katarzyna Sokołowska Członek Rady Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella

Chełm

14

Paweł Wiśniewski Członek Rady Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus/KIS

Janów Lubelski

15

Barbara Kempa Członek Rady Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Bydgoszcz