Biblioteka Ekonomii Społczenej

Obrazek nagłówkowy
Aktualizacja zapisów Modelu tworzenia Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej

Aktualizacja zapisów Modelu tworzenia Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej

Data utworzenia: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Data modyfikacji: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Autor: Jan Nowak
Biuletyn Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) Nr 5/2021

Biuletyn Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) Nr 5/2021

Data utworzenia: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Data modyfikacji: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Autor: Jan Nowak
EStraterg – Model włączenia ekonomii społecznej do lokalnych strategii i programów

EStraterg – Model włączenia ekonomii społecznej do lokalnych strategii i programów

Data utworzenia: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Data modyfikacji: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Autor: Jan Nowak
Informacja o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej działających na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – za okres 2018-2019

Informacja o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej działających na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – za okres 2018-2019

Data utworzenia: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Data modyfikacji: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Autor: Jan Nowak
ATLAS OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2020

ATLAS OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2020

Data utworzenia: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Data modyfikacji: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Autor: Jan Nowak
BIULETYN OWES 4/2020

BIULETYN OWES 4/2020

Data utworzenia: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Data modyfikacji: 28.06.2023 | Autor: Jan Nowak
Autor: Jan Nowak