Zapytania ofertowe
Obrazek nagłówkowy

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. upowszechniania marki ekonomii społecznej poprzez cykl krótkich materiałów animowanych – pięciu ok. 30-sekundowych odcinków, ukazujących istotę i cele ekonomii społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. upowszechniania marki ekonomii społecznej poprzez cykl 30-sekunodwych materiałów animowanych, ukazujących istotę i cele ekonomii społecznej.

Oferty należy składać do 8 grudnia 2022 r.