Zapytania ofertowe
Obrazek nagłówkowy

Zapytanie ofertowe dot. kompleksowej organizacji dwudniowego posiedzenia warsztatowego Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dot. kompleksowej organizacji dwudniowego posiedzenia warsztatowego Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej oraz art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa społeczne działające na podstawie ustawy o ekonomii społecznej, albo spółdzielnie socjalne działające na podstawie ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 4 marca 2024 r. na adres e-mail: weronika.tomaszewska@mrips.gov.pl podając w temacie e-maila „Oferta dot. posiedzenia KKRES”.

Kontakt w sprawie zamówienia: Weronika Tomaszewska, weronika.tomaszewska@mrips.gov.pl, tel. 538 117 142.