Grupa ds. prawnych

Obrazek nagłówkowy

Grupa ds. prawnych

Zadania Grupy ds. prawnych:

  1. Opiniowanie i rekomendowanie propozycji zmian legislacyjnych w aktach prawnych dot. ekonomii społecznej.
  2. Udział w innych działaniach wskazanych przez Komitet.

Skład Grupy ds. strategicznych:

  • Cezary Miżejewski – przewodniczący grupy
  • Zbigniew Hanas
  • Justyna Iwankiewicz
  • Artur Kowalski
  • Wojciech Otto
  • Wioletta Wilimska
  • Paweł Wiśniewski
  • Szymon Wozniak