Grupa ds. edukacyjnych

Obrazek nagłówkowy

Grupa ds. edukacyjnych

Zadania Grupy ds. edukacyjnych:

  1. Kreowanie i promowanie inicjatyw upowszechniających przedsiębiorczość społeczną różnych grup społecznych.
  2. Kreowanie rozwiązań mających na celu zdobywanie kompetencji w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi.
  3. Kreowanie rozwiązań mających na celu upowszechnienie wiedzy o ekonomii społecznej wśród uczestników studiów różnych typów i specjalności, których absolwenci mogą się stykać podczas swojej pracy z podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorstwami społecznymi oraz edukować dzieci i młodzież w zakresie przedsiębiorczości.
  4. Udział w innych działaniach wskazanych przez Komitet.

Skład Grupy ds. edukacyjnych:

  • Anna Bulka – przewodnicząca grupy
  • Barbara Święch-Bober
  • Zbigniew Hanas
  • Justyna Iwankiewicz