Grupa ds. strategicznych

Obrazek nagłówkowy

Grupa ds. strategicznych

Zadania Grupy ds. strategicznych:

 1. Przedstawianie opinii o programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz projektów aktów prawnych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej, a także funkcjonowaniu ustawy.
 2. Udział w wypracowaniu propozycji działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
  o charakterze innowacyjnym, w tym w zakresie upowszechniania marki ekonomii społecznej oraz edukacji w zakresie ekonomii społecznej
 3. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji w zakresie działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej m.in. w ramach spotkań z Regionalnymi Komitetami Rozwoju Ekonomii Społecznej.
 4. Udział w innych działaniach wskazanych przez Komitet.

Skład Grupy ds. strategicznych:

 • Krzysztof Balon – przewodniczący grupy
 • Maciej Bielawski
 • Kamil Bobek
 • Anna Bulka
 • Aneta Cieloch
 • Witold Ekielski
 • Zbigniew Hanas
 • Teresa Hernik
 • Justyna Iwankiewicz
 • Jerzy Jankowski
 • Karolina Jarosz
 • Bogusław Kazimierz Kamiński
 • Agnieszka Kochańska
 • Artur Kowalski
 • Piotr Krasuski
 • Katarzyna Loska-Szafrańska
 • Aleksandra Lewandowska
 • Zenon Matuszko
 • Cezary Miżejewski
 • Przemysław Piechocki
 • Łukasz Samborski
 • Agnieszka Sowa-Kofta
 • Barbara Święch-Bober
 • Mariusz Urban
 • Dariusz Węgierski
 • Wioletta Wilimska
 • Paweł Wiśniewski
 • Szymon Wozniak
 • Piotr Wójcik
 • Tomasz Wróblewski