Grupa ds. reintegracji

Obrazek nagłówkowy

Grupa ds. reintegracji

Zadania Grupy ds. reintegracji:

 1. Usługi reintegracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych
 2. Usługi reintegracyjne świadczone przez OWES.
 3. Współpraca OWES z podmiotami zatrudnienia socjalnego.
 4. Rozwijanie zatrudnienia socjalnego w ramach działań współfinansowanych ze środków EFS+ w szczególności w ramach aktywnej integracji.
 5. Udział w innych działaniach wskazanych przez Komitet.

Skład Grupy ds. reintegracji:

 • Witold Ekielski – przewodniczący grupy
 • Maciej Bielawski
 • Kamil Bobek
 • Anna Bulka
 • Justyna Iwankiewicz
 • Aleksandra Lewandowski
 • Katarzyna Loska-Szafrańska
 • Zenon Matuszko
 • Tomasz Musielski
 • Agnieszka Sowa-Kofta
 • Barbara Święch-Bober
 • Wioletta Wilimska
 • Paweł Wiśniewski