Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

12.01.2018

Akredytacja OWES

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą zmiany zarządzenia w sprawie przyznania akredytacji "AKSES"

21.12.2017

Nabór wniosków o przyznanie akredytacji AKSES - edycja 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym Ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie akredytacji AKSES.

29.12.2017

Informacja nt. sprawozdań FIO

W związku z pytaniami dotyczącymi sprawozdawczości z projektów dofinansowanych w ramach Programu FIO informujemy, iż właściwym organem w tym zakresie jest Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

Polecamy