Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

16.09.2019

Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia trzeciej edycji konkursów.

Rozstrzygnięcie dotyczy konkursów uzupełniających organizowanych w ramach programu pn. Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo - edycja 2019

04.09.2019

Komitet Akredytacyjny

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej będących: I. specjalistami w obszarze instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej II. przedstawicielami sektora ekonomii społecznej

29.08.2019

Lista przedsiębiorstw społecznych

Publikujemy zaktualizowaną listę przedsiębiorstw społecznych za lipiec 2019 r. Lista przedsiębiorstw społecznych, to lista podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne.

05.08.2019

Od wykluczenia do aktywizacji - ogłoszenie o konkursach uzupełniających

Informacja o przedłużeniu naboru ofert w trzeciej edycji konkursów uzupełniających. Nabór wniosków zostaje przedłużony do 30 sierpnia br.!

17.09.2019

Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Zachęcamy do zapoznania się z REKOMENDACJAMI Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 461 61 30

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

Polecamy