Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

21.08.2018

FAQ - pytania i odpowiedzi dot. fundacji nadzorowanych przez MRPiPS

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami dot. fundacji nadzorowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

21.08.2018

Zaproszenie na spotkanie regionalne z cyklu Bliżej Funduszy Europejskich w Szczecinie - 7 września 2018 r.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swojego udziału w spotkaniu.

16.08.2018

Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 - ogłoszenie konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018.

24.07.2018

Ustawa o spółdzielniach socjalnych

Zapraszamy do zapoznania się z nowym jednolitym tekstem ustawy o spółdzielniach socjalnych.

09.07.2018

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu(Dz. U. poz. 1209), zostało opracowane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2494).

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 461 61 30

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

Polecamy