Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

05.08.2019

Od wykluczenia do aktywizacji - ogłoszenie o konkursach uzupełniająch

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte uzupełniające konkursy ofert i zaprasza do składania wniosków w ramach Programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo - edycja 2019" Oferty można składać do 26 sierpnia 2019 r.

29.07.2019

Komitet Akredytacyjny

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej będących będących specjalistami w obszarze instytucjonalnego wsparcia ekonomii społeczne

07.08.2019

Szacowanie wartości zamówienia - wydłużenie terminu

Zapraszamy do przedstawienia ofert cenowych w ramach oszacowania wartości zamówienia na stworzenie internetowego narzędzia bazodanowego prezentującego wynikowe dane statystyczne dotyczące sektora ekonomii społecznej.

31.07.2019

Komunikat o przedłużonym terminie naboru na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego II kadencji

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje o przedłużonym terminie naboru kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego zgłaszanych przez wojewodów, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe

24.07.2019

Lista przedsiębiorstw społecznych

Publikujemy zaktualizowaną listę przedsiębiorstw społecznych za czerwiec 2019 r. Lista przedsiębiorstw społecznych, to lista podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 461 61 30

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

Polecamy