Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

16.10.2019

Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Zachęcamy do zapoznania się z programem edukacyjnym pt. "Przedsiębiorczość społeczna dla szkół podstawowych. Współpraca zamiast rywalizacji".

02.10.2019

Od wykluczenia do aktywizacji - wyniki konkursów

Wyniki otwartych konkursów ofert w ramach Programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo" - edycja 2019, konkurs uzupełniający III

25.09.2019

Informacja o projekcie INSPIRE dot. wsparcia przedsiębiorców społecznych poprzez mentoring

W realizacji projektu uczestniczy Uniwerstet Ekonomiczny z Krakowa. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

23.09.2019

Komitet Akredytacyjny

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej będących przedstawicielami sektora ekonomii społecznej Uwaga: Termin do 27 września

16.09.2019

Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia trzeciej edycji konkursów.

Rozstrzygnięcie dotyczy konkursów uzupełniających organizowanych w ramach programu pn. Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo - edycja 2019

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 461 61 30

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

Polecamy