Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

18.09.2018

Zaproszenie na spotkanie regionalne z cyklu Bliżej Funduszy Europejskich w Katowicach, 28 września 2018 r.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu.

21.08.2018

FAQ - pytania i odpowiedzi dot. fundacji nadzorowanych przez MRPiPS

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami dot. fundacji nadzorowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

11.09.2018

Międzynarodowy projekt w zakresie przedsiębiorczości społecznej

"INSPIRE - Introducing Social Entrepreneurship in Indonesian HEI" to tytuł projektu upowszechniającego europejskie doświadczenia w zakresie przedsiębiorczości społecznej w szkołach wyższych w Indonezji.

03.09.2018

Ponowny nabór na wolne stanowisko pracy

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na stanowisko ds. audytu w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

29.08.2018

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - przygotowanie identyfikacji wizualnej oraz wykonanie statuetek dla laureatów konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 461 61 30

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

Polecamy