Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

21.01.2019

Ruszyła druga edycja European Social Economy Regions (ESER).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

14.01.2019

Nowe zadania DES

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej teraz będzie zajmował się także CIS-ami i KIS-ami.

29.11.2018

Koordynacja ekonomii społecznej w regionie. Rekomendacje w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Rekomendacjami.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 461 61 30

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

Polecamy