Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

07.11.2018

Zaproszenie na spotkanie regionalne z cyklu Bliżej Funduszy Europejskich, 20 listopada br. w Gorzowie Wielkopolskim

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu.

29.10.2018

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nowe wsparcie dla pracowników przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych i zakładów aktywności zawodowej. W 2019 r. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone między innymi na priorytet związany kształceniem ustawicznym pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii solidarnej.

22.10.2018

Lista przedsiębiorstw społecznych

Publikujemy zaktualizowaną listę przedsiębiorstw społecznych. Stan na 23 października 2018 r., uwzględnia dane z 16 województw. Lista przedsiębiorstw społecznych, to lista podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne.

13.11.2018

Informacja o systemie STRATEG

STRATEG to system stworzony przez GUS na potrzeby programowania i monitorowania polityki rozwoju. Zgromadzono w nim wskaźniki wykorzystywane do monitorowania realizacji strategii obowiązujących w Polsce (na poziomie krajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz w Unii Europejskiej (strategia Europa 2020).

22.10.2018

Skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji

Zachęcamy do zapoznania się.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 461 61 30

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

Polecamy