Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

07.06.2018

"Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016"

Opracowanie przygotowane przez GUS. Zachęcamy do lektury.

05.06.2018

Rekrutacja na ogólnopolskie spotkanie sieciujące OWES

Do 6 czerwca można wysyłać zgłoszenia na Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące OWES, które odbędzie się 12-13 czerwca w ramach projektu Forum aktywności OWES.

30.05.2018

Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy Europejskich" - Olsztyn, 15 czerwca 2018 r.

Spotkanie poświęcone będzie projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zachęcamy do udziału.

20.06.2018

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na stanowisko ds. audytu w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

07.06.2018

Posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej - 26 kwietnia 2017 r.

Agenda, protokół, materiały z posiedzenia, a także podjęte uchwały.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 461 61 30

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

Polecamy