Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

07.11.2018

Zaproszenie na spotkanie regionalne z cyklu Bliżej Funduszy Europejskich, 20 listopada br. w Gorzowie Wielkopolskim

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu.

29.10.2018

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nowe wsparcie dla pracowników przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych i zakładów aktywności zawodowej. W 2019 r. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone między innymi na priorytet związany kształceniem ustawicznym pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii solidarnej.

22.10.2018

Lista przedsiębiorstw społecznych

Publikujemy zaktualizowaną listę przedsiębiorstw społecznych. Stan na 23 października 2018 r., uwzględnia dane z 16 województw. Lista przedsiębiorstw społecznych, to lista podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne.

22.10.2018

Skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji

Zachęcamy do zapoznania się.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 461 61 30

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

Polecamy