Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

08.10.2018

Zaproszenie do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym dot. oszacowania wartości zamówienia.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania i nadsyłanie ofert.

02.10.2018

OFESiS

Dostępny jest już formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych uczestnictwem w II Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Zapraszamy przedstawicieli różnych podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej a także instytucji, które zaangażowane są w tworzenie i wspieranie systemu ekonomii społecznej w Polsce. Rejestracja trwa do 11 października.

08.10.2018

Zaproszenie na spotkanie regionalne z cyklu Bliżej Funduszy Europejskich - 19 października 2018 r. - Lublin

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 461 61 30

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

Polecamy