Aktualności
Obrazek nagłówkowy
KPO logo 300px

Errata nr 6 do regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

Zmiany wprowadzone erratą nr 6 wynikają z potrzeby uporządkowania informacji we wzorze sprawozdania niezbędnych do akceptacji sprawozdań w Generatorze. Wszystkie informacje wynikają z umowy o wsparcie działalności.