Aktualności
Obrazek nagłówkowy
logotyp DES 696px696

Lista ekspertów spełniających wymagania dla kandydatów na ekspertów opiniujących wnioski składane w ramach resortowych programów wspierania ekonomii społecznej.

Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawia listę ekspertów wyłonionych w naborze kandydatów na ekspertów opiniujących wnioski składane przez podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne w ramach resortowych programów wspierania ekonomii społecznej.