Aktualności
Obrazek nagłówkowy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2024

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2024 i zaprasza do składania ofert na wsparcie finansowe projektów. Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego na stronie internetowej https://zs.mrips.gov.pl do 20 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie ilości składanych ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2024, wyjaśniamy, że:

  • jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę w ramach Priorytetu,
  • jeden podmiot może złożyć nie więcej niż dwie oferty w ramach Konkursu.