Wydarzenie
Obrazek nagłówkowy

Spotkanie podgrupy działającej w ramach grupy strategicznej KKRES ds. wyboru priorytetowych postulatów do zmian, zgłoszonych przez sektor ekonomii społecznej