Aktualności
Obrazek nagłówkowy

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Zespołu do oceny wniosków w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024.

Z przyjemnością informujemy, że Departament Ekonomii Społecznej w MRPiPS ogłasza nabór kandydatów wskazanych przez PES na członków Zespołu do oceny wniosków w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania osób przez Podmioty Ekonomii Społecznej (PES), o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 113), na listę kandydatów na członków Zespołu do oceny wniosków.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w formie elektronicznej (podpisany skan lub podpisany za pomocą podpisu elektronicznego) na adres e-mail: karolina.staszewska@mrips.gov.pl.

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 17 kwietnia 2024 r. (do końca dnia).