Wydarzenie
Obrazek nagłówkowy

Spotkanie informacyjne z OWES

Departament Ekonomii Społecznej MRiPS zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej – Edycja 2024.

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia br. o godz. 10.00 w formie wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Link do spotkania udostępnimy godzinę wcześniej, wszystkie osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenia na adres e-mail: ekonomiaspoleczna@mrips.gov.pl do dnia 6 grudnia br.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.