O Krajowym Planie Odbudowy i Budowania Odporności (KPO)

Obrazek nagłówkowy

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące pierwszego i drugiego naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

Podczas spotkania podsumujemy pierwszy nabór wniosków i powiemy, jak przygotować się do kolejnego. Odpowiemy na najczęściej zadawane pytania oraz udzielimy wskazówek jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów. Dodatkowo, omówimy zmiany w drugim naborze wniosków.

Spotkanie odbędzie się w terminie: 06 lipca 2023 r.  godz. 13:00 – 15:00;

Spotkanie będzie realizowane w formie wideokonferencji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Zgłoszenie uczestnictwa z adresem e-mail, na który zostanie przesłany Państwu link do spotkania, należy przesyłać na adres: kpo.es@mrips.gov.pl:

do dnia 03 lipca 2023 r. do godziny 15:00, w tytule wiadomości wpisując „Zgłoszenie”

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SPOTKANIU.

 

Data utworzenia: 2022-11-29 11:58:18 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2023-06-28 12:30:10 przez: Paweł Gruchała

Errata do regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej na lata 2022-2025.”

Zmiany wprowadzone erratą wynikają ze zmiany horyzontalnych zasad i kryteriów wyboru przedsięwzięć dla Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz konieczności wprowadzenia zabezpieczeń należytego wykonania umowy o wsparcie w ramach Programu.

Treść erraty

Zmieniony regulamin

Data utworzenia: 2022-11-29 11:58:18 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2023-06-28 12:30:10 przez: Paweł Gruchała

Wyniki oceny formalnej w ramach 1. naboru wniosków w Programie Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej na lata 2022-2025. 

Przedstawiamy listy wniosków ocenionych formalnie w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022—2025.

Informujemy o wynikach oceny formalnej w ramach 1. naboru wniosków w Programie Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej na lata 2022-2025.

Zgodnie z regulaminem naboru, wnioski które nie spełnią wymogów formalnych tj. nie uzyskały maksymalnej liczby punktów w ramach oceny formalnej nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

Równocześnie przypominamy, że podmioty, których wnioski zostały odrzucone formalnie, będą miały szanse, jeszcze w tym roku, na uzyskanie wsparcia w drugim naborze wniosków.

Lista wniosków odrzuconych

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 

Data utworzenia: 2022-11-29 11:58:18 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2023-06-28 12:30:10 przez: Paweł Gruchała

Errata do regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej na lata 2022-2025.”

 

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi zapisów regulaminu (we wzorze wniosku i umowy) od 2 lutego br. obowiązuje errata do regulaminu. Wcześniej poinformowaliśmy Państwa na czym będzie polegać zmiana. Ma ona na celu ułatwienie aplikowania o środki oraz realizacji dofinansowanych przedsięwzięć. Poniżej zamieszczamy treść erraty wraz z uzasadnieniem oraz zmieniony regulamin naboru wniosków.

 

Treść erraty

Zmieniony regulamin 

Data utworzenia: 2022-11-29 11:58:18 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2023-06-28 12:30:10 przez: Paweł Gruchała

Zmiana we wniosku – Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025

Informujemy, że w dn. 08.02.2022 r. we wzorze wniosku w Programie „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 dodano punkt 18: Inne informacje – Przedsięwzięcie jest zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
Dodane pole znajduje się na końcu wniosku o wsparcie przedsięwzięcia w ramach Programu w Generatorze Wniosków i Sprawozdań dostępnym pod linkiem: https://kpoes.mrips.gov.pl/.
Dodanie osobnego pola zawierającego ww. informacje stanowi ułatwienie m.in. dla Wnioskodawców planujących neutralne – co do działań równościowych – przedsięwzięcie w ramach Programu.

Data utworzenia: 2022-11-29 11:58:18 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2023-06-28 12:30:10 przez: Paweł Gruchała

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 17 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r. do godz. 12:00  za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

W związku z naborem wniosków Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538 117 123.

Realizacja Programu jest finansowana ze środków KPO.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

PROGRAM

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

Data utworzenia: 2022-11-29 11:58:18 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2023-06-28 12:30:10 przez: Paweł Gruchała

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Zespołu do oceny wniosków na realizację przedsięwzięć w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025.

Z przyjemnością informujemy, że Departament Ekonomii Społecznej ogłasza nabór kandydatów na członków Zespołu do oceny wniosków na realizację przedsięwzięć w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania osób przez podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1812 i 2140) na listę kandydatów na członków Zespołu do oceny wniosków.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w formie elektronicznej (podpisany skan lub podpisany za pomocą podpisu elektronicznego) na adres e-mail: kpo.es@mrips.gov.pl. Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 20 grudnia 2022 r.           

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Zespołu do oceny wniosków. (do pobrania)

Załączniki:
1. 
Formularz zgłoszenia na listę kandydatów na członków Zespołu do oceny wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025(do pobrania)