Obowiązek informacyjny

Obrazek nagłówkowy

Komunikacja w zakresie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w Polsce koncentruje się na informowaniu o ofercie wsparcia oraz możliwościach z nim związanych, przedsięwzięciach, rezultatach, a także o założeniach Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ang. Recovery and Resilience Facility−RRF) w ramach Europejskiego Funduszu
Odbudowy (ang. Next Generation EU), którego celem jest przywracanie na odpowiednie tory rozwoju krajów członkowskich i Unii Europejskiej po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19.

Skuteczna komunikacja pomaga w sprawnym i efektywnym wykorzystaniu środków dostępnych z różnych instrumentów europejskich dla rozwoju kraju, a także zapewnia transparentność wydatkowania tych środków−wskazuje możliwości, wspiera realizację przedsięwzięć, a także pokazuje ich efekty i znaczenie.

Celem komunikacji jest budowanie świadomości społeczeństwa o roli i wartości dodanej wsparcia z budżetu Unii Europejskiej w tym zakresie oraz na temat wartości takich jak m.in. współpraca i solidarność, które leżą u podstaw KPO.

Strategia Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Księga identyfikacji wizualnej KPO

LOGOTYPY KPO