Generator Wniosków i Sprawozdań

Obrazek nagłówkowy

Generator_KPOES_login test

 

 

Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.
https://kpoes.mrips.gov.pl/

Celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. W ramach Programu podmioty ekonomii społecznej będą mogły uzyskać wsparcie na modernizację swojej działalności.