Aktualności

Obrazek nagłówkowy

Dofinansowanie podmiotów z listy rezerwowej z 1. naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

15.05.2024
W związku powstałą pulą środków finansowych pochodzących z rezygnacji z realizacji przedsięwzięć oraz zwrotami niewykorzystanych środków przez Zleceniobiorców, Minister wskazał kolejne podmioty do dofinansowania z listy rezerwowej z 1. naboru wniosków w ramach Programu "Odporność oraz rozwój ekon...

Errata nr 6 do regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

29.04.2024
Zmiany wprowadzone erratą nr 6 wynikają z potrzeby uporządkowania informacji we wzorze sprawozdania niezbędnych do akceptacji sprawozdań w Generatorze. Wszystkie informacje wynikają z umowy o wsparcie działalności.

Errata nr 5 do regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

27.02.2024
Zmiany wprowadzone erratą nr 5 wynikają z potrzeby doprecyzowania Regulaminu naboru wniosków w zakresie przedłużenia ostatecznego terminu zakończenia przedsięwzięć i kwalifikowalności wydatków, oraz doprecyzowania sposobu weryfikacji sprawozdań z realizacji przedsięwzięć.

Instrukcja do zawarcia umowy KPO

12.01.2024
W załączonym pliku znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje o tym, jak poprawnie przygotować dokumenty do zawarcia umowy o dofinansowanie w 2 naborze Programu "Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej".

Dlaczego potrzebujemy ekonomii społecznej?

01.12.2023
W centrum ekonomii społecznej stoi człowiek. Ta forma działania skupia się na wsparciu osób, które są w potrzebie, to znaczy m.in. wsparciu osób z niepełnosprawnościami, starszych czy bezrobotnych. Ważnym działaniem w tym kontekście jest reintegracja, czyli np. znalezienie zatrudnienia i ponowne ...

Errata do regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

23.11.2023
Errata do regulaminu naboru wniosków w ramach Programu "Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.  Zmiany wprowadzone erratą wynikają z potrzeby doprecyzowania Regulaminu naboru wniosków w zakresie braku konieczności składania podpisów na zał...