Departament Ekonomii Społecznej

Ustawa o ekonomii społecznej
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej jest pierwszą kompleksową regulacją dotyczącą sfery ekonomii społecznej w Polsce.

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert, które będą składane w ramach otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025

08.04.2024
Uprzejmie informujemy, że Departament Ekonomii Społecznej w MRPiPS ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na listę kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowani...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Zespołu do oceny wniosków w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024.

03.04.2024
Z przyjemnością informujemy, że Departament Ekonomii Społecznej w MRPiPS ogłasza nabór kandydatów wskazanych przez PES na członków Zespołu do oceny wniosków w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania osób przez...

Errata nr 1 do regulaminu otwartego naboru ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2024.

29.03.2024
Zmiany wprowadzone erratą nr 1 wynikają z potrzeby doprecyzowania Regulaminu naboru ofert w zakresie skorygowania zapisu dot. liczby ofert możliwych do złożenia oraz ujednolicenie brzmienia regulaminu i ogłoszenia.

Konsultacje społeczne Programu pn. „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 oraz zmian w Regulaminie naboru wniosków

25.03.2024
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych resortowego Programu pn. „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 oraz zmian w Regulaminie naboru wniosków. Program funkcjonował wcześniej pod nazwą ”Przedsiębiorstwo Społeczne +”. Zachęcamy do zapoznania się z projektem...

Wsparcie zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych z rezerwy Funduszu Pracy.

20.03.2024
W 2024 r. powiatowe urzędy pracy (PUP) będą mogły ubiegać się o środki z rezerwy Funduszu Pracy (FP) m.in. na wspieranie zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych. Oznacza to, że w sytuacjach, w których środki zaplanowane przez PUP na wspieranie zatrudnienia we wsk...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2024

20.03.2024
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2024 i zaprasza do składania ofert na wsparcie finansowe projektów. Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępn...

Lista ekspertów spełniających wymagania dla kandydatów na ekspertów opiniujących wnioski składane w ramach resortowych programów wspierania ekonomii społecznej.

13.03.2024
Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawia listę ekspertów wyłonionych w naborze kandydatów na ekspertów opiniujących wnioski składane przez podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne w ramach resortowych programów wspieran...

Zmiany do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów – uwagi można zgłaszać do 15 kwietnia br.

12.03.2024
Obecnie trwają prace nad wprowadzaniem zmian do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów. Zmiany dotyczą dwóch sektorów: sektora żywności oraz sektora tekstyliów  i obejmują etap produkcji, dystrybucji i konsumpcji. W odniesieniu do sektora żywności, państwa członkowskie m.i...

Wykaz Przedsiębiorstw Społecznych

Wykaz przedsiębiorstw społecznych na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o ekonomii społecznej (Dz. U. 2022 poz. 1812).

Logo Przedsiębiorstwo Społczne
Orlen plakat

Produkty podmiotów ekonomii społecznej na stacjach Orlen

Na 20 wybranych stacjach ORLEN, wyeksponowane na specjalnych standach, dostępne są produkty rękodzielnicze wykonane przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym podczas procesu reintegracji społeczno-zawodowej. Inicjatywa pod hasłem „Rękodzieło – serca dzieło. Wspieraj z nami miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” została zorganizowana przez ORLEN S.A i Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Akcja trwa od 1 lipca do wyczerpania zapasów.

Wydarzenia

Brak postów spełniającyh kryteria.
Listopad 2023
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SO
ND
Grudzień 2023
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SO
ND
Styczeń 2024
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SO
ND
Kwiecień 2024
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SO
ND
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Maj 2024
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Czerwiec 2024
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Lipiec 2024
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sierpień 2024
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Wrzesień 2024
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30