Aktualności
Obrazek nagłówkowy

Rekomendacje MRPiPS w zakresie współpracy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) z podmiotami zatrudnienia socjalnego (PZS) w realizacji usługi wsparcia działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne (PS).

Zachęcamy do zapoznania się z Rekomendacjami Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie współpracy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) z podmiotami zatrudnienia socjalnego (PZS) w realizacji usługi wsparcia działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne (PS).

Na forum ciał opiniodawczo-doradczych w obszarze ekonomii społecznej, tj. Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Rady Zatrudnienia Socjalnego podjęto decyzję o powołaniu grup roboczych, które wspólnie z Departamentem Ekonomii Społecznej w MRPiPS podjęły pracę w celu opracowania propozycji działania w zakresie nawiązywania współpracy między OWES, a PZS. W toku prac nad rekomendacjami Departament Ekonomii Społecznej przeprowadził konsultacje projektu dokumentu z przedsiębiorstwami społecznymi, ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej oraz regionalnymi ośrodkami polityki społecznej.

Efekt tej pracy zwieńczony został przedmiotowymi rekomendacjami mającymi na celu usprawnienie procesu świadczenia usług wsparcia działań reintegracyjnych podejmowanych przez PS.