Aktualności
Obrazek nagłówkowy

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2024.

Uprzejmie informujemy, iż w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 20 marca 2024 r., w dniu 3 lipca 2024 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2024.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o przebiegu konkursu i listami podmiotów dofinansowanych w poszczególnych priorytetach:

Priorytet 1. Usługi reintegracyjne

Priorytet 2. Ścieżki reintegracji

Priorytet 3. Wzmocnienie instytucjonalne

Podmioty, których oferty otrzymały dofinansowanie, zostaną w najbliższych dniach poinformowane drogą mailową, na adresy wskazane w ofertach, o dalszych etapach procedury zmierzającej do zawarcia umów o dofinansowanie.