Aktualności
Obrazek nagłówkowy

Zmiana w generatorze wniosków

Szanowni Państwo,

w związku z omyłką we wzorze oświadczenia wnioskodawcy o wysokości pomocy de minimis, który stanowi załącznik do wniosku w naborze w Programie „Warto być PS”, dokonano korekty oświadczenia w generatorze wniosków. W oświadczeniu znalazł się nieaktualny zapis odnoszący się do wysokości pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzednich latach. Zapis powinien uwzględniać, wprowadzoną rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2831 (tzw. ogólne rozporządzenie de minimis), zmianę sposobu obliczania okresu przy sumowaniu limitu de minimis, na okres 3 minionych lat.

Z podmiotami, które złożyły już wnioski, będziemy kontaktować się indywidualnie w celu korekty oświadczenia.