Aktualności
Obrazek nagłówkowy

Problemy omawiane na posiedzeniu KKRES wraz z wnioskami z dyskusji i warsztatów

Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami z dyskusji podjętej na dwudniowym posiedzeniu KKRES, która dotyczyła zagadnień wymagających zmian programowych i legislacyjnych w obszarze ekonomii społecznej. Podczas posiedzenia Komitet wyznaczył kierunki rozwoju sektora ekonomii społecznej w zmieniających się warunkach społeczno- gospodarczych. W materiale wskazano kluczowe obszary wymagające podjęcia interwencji, które zostały skorelowane z kierunkami dalszych prac poszczególnych grup roboczych działających w ramach KKRES.