Ogłoszenie o naborze wniosków. Edycja 2024

Obrazek nagłówkowy

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie akredytacji i statusu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej

na podstawie art. 37 ust. 1 w związku z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej

(Dz. U. z 2023 poz. 1287 i 1429)

zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej.

 

>>> Ogłoszenie i załączniki znajdują się w plikach do pobrania

 

Przypominamy, że zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. tj. z 2023 r. poz. 2111).) – opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek.

Wraz z wnioskiem należy wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 tytułem: opłata skarbowa związana z wydaniem decyzji dla ….. (należy podać nazwę oraz adres wnioskodawcy).

Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu wpłaty (wydruk z wykonanej operacji bankowej lub kwit kasowy, jeśli wpłata była dokonana w kasie lub wydruk z opłatomatu).