Aktualności

Obrazek nagłówkowy

Powołanie KKRES III kadencji

12.01.2021
Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dniem 7 grudnia 2021 r. został powołany Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji (2021-2024). Komitet został powołany na podstawie § 1 ust. 1 zarządzenia nr 35 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia ...

W dniu 13 czerwca 2018 r. odbyło się czwarte posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

15.06.2018
W trakcie spotkania przedstawiono projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, po dyskusji rekomendowano skierowanie go do dalszych prac legislacyjncyh.

Inauguracyjne posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – 4 października 2016 r.

06.10.2016
- Ekonomia społeczna to najlepsza z dróg do rozwiązywania problemów społecznych – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, podczas spotkania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbyło się 4 października w MRPiPS. – Daje potrzebującym przysłowiową wędkę, a nie rybę. To właściwy ki...