Aktualności
Obrazek nagłówkowy
KPO logo 300px

Dofinansowanie podmiotów z listy rezerwowej z 1. naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

W związku powstałą pulą środków finansowych pochodzących z rezygnacji z realizacji przedsięwzięć oraz zwrotami niewykorzystanych środków przez Zleceniobiorców, Minister wskazał kolejne podmioty do dofinansowania z listy rezerwowej z 1. naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025. W ramach dostępnych środków finansowych decyzją Ministra dofinansowano 9 pierwszych podmiotów z listy rezerwowej.