Aktualności

Obrazek nagłówkowy

Posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego III kadencji

25.04.2023
Dziś odbyło się drugie posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego III kadencji‼️ Udział w nim wzięła Anita Czerwińska-Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej W trakcie spotkania rozmawiano m.in o: 🔹planowanych obchodach 20-lecia ustawy o zatrudnieniu socjalnym, 🔹procesie reintegracji w usług...

Posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego III kadencji

19.01.2023
Dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego III kadencji. Przed posiedzeniem Anita Czerwińska-Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej wręczyła akty powołania do Rady. W komentarzu nowy skład Rady Zatrudnienia Socjalnego: https://www.facebook.com/DepartamentEkonomiiS...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji

06.09.2021
Na podstawie § 11 zarządzenia nr 35 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (Dz. U. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 35) oraz w zw. z § 7 ust. 4 zarządzenia nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lu...

Powołanie KKRES III kadencji

12.01.2021
Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dniem 7 grudnia 2021 r. został powołany Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji (2021-2024). Komitet został powołany na podstawie § 1 ust. 1 zarządzenia nr 35 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia ...

W dniu 13 czerwca 2018 r. odbyło się czwarte posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

15.06.2018
W trakcie spotkania przedstawiono projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, po dyskusji rekomendowano skierowanie go do dalszych prac legislacyjncyh.

Inauguracyjne posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – 4 października 2016 r.

06.10.2016
- Ekonomia społeczna to najlepsza z dróg do rozwiązywania problemów społecznych – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, podczas spotkania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbyło się 4 października w MRPiPS. – Daje potrzebującym przysłowiową wędkę, a nie rybę. To właściwy ki...