Aktualności

Obrazek nagłówkowy

Konsultacje społeczne Programu pn. „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 oraz zmian w Regulaminie naboru wniosków

25.03.2024
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych resortowego Programu pn. „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 oraz zmian w Regulaminie naboru wniosków. Program funkcjonował wcześniej pod nazwą ”Przedsiębiorstwo Społeczne +”. Zachęcamy do zapoznania się z projektem...

Wsparcie zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych z rezerwy Funduszu Pracy.

20.03.2024
W 2024 r. powiatowe urzędy pracy (PUP) będą mogły ubiegać się o środki z rezerwy Funduszu Pracy (FP) m.in. na wspieranie zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych. Oznacza to, że w sytuacjach, w których środki zaplanowane przez PUP na wspieranie zatrudnienia we wsk...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2024

20.03.2024
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2024 i zaprasza do składania ofert na wsparcie finansowe projektów. Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępn...

Lista ekspertów spełniających wymagania dla kandydatów na ekspertów opiniujących wnioski składane w ramach resortowych programów wspierania ekonomii społecznej.

13.03.2024
Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawia listę ekspertów wyłonionych w naborze kandydatów na ekspertów opiniujących wnioski składane przez podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne w ramach resortowych programów wspieran...

Zmiany do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów – uwagi można zgłaszać do 15 kwietnia br.

12.03.2024
Obecnie trwają prace nad wprowadzaniem zmian do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów. Zmiany dotyczą dwóch sektorów: sektora żywności oraz sektora tekstyliów  i obejmują etap produkcji, dystrybucji i konsumpcji. W odniesieniu do sektora żywności, państwa członkowskie m.i...

Errata nr 5 do regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

27.02.2024
Zmiany wprowadzone erratą nr 5 wynikają z potrzeby doprecyzowania Regulaminu naboru wniosków w zakresie przedłużenia ostatecznego terminu zakończenia przedsięwzięć i kwalifikowalności wydatków, oraz doprecyzowania sposobu weryfikacji sprawozdań z realizacji przedsięwzięć.