Aktualności

Obrazek nagłówkowy

Instrukcja do zawarcia umowy KPO

12.01.2024
W załączonym pliku znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje o tym, jak poprawnie przygotować dokumenty do zawarcia umowy o dofinansowanie w 2 naborze Programu "Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej".

Zaproszenie na jednodniowe szkolenia on-line dotyczące katalogów i interpretacji treści dokumentów potwierdzających niepełnosprawność lub jej rodzaj, wyznaczania okresu wliczania pracowników do stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych i określania skutków orzeczeń.

13.12.2023
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przygotowało jednodniowe szkolenia on-line dotyczące katalogów i interpretacji treści dokumentów potwierdzających niepełnosprawność lub jej rodzaj, wyznaczania okresu wliczania pracowników do stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych i określan...

Spotkanie informacyjne w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie akredytacji i statusu OWES – Edycja 2024

04.12.2023
Departament Ekonomii Społecznej MRiPS zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej - Edycja 2024. Spotkanie odbędzie się 7 grudnia br. o godz. 10.00 w formie wideokonferencji z wykorzystaniem ...

Dlaczego potrzebujemy ekonomii społecznej?

01.12.2023
W centrum ekonomii społecznej stoi człowiek. Ta forma działania skupia się na wsparciu osób, które są w potrzebie, to znaczy m.in. wsparciu osób z niepełnosprawnościami, starszych czy bezrobotnych. Ważnym działaniem w tym kontekście jest reintegracja, czyli np. znalezienie zatrudnienia i ponowne ...

Program współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi na lata 2024-2026 został przyjety.

24.11.2023
Program współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024–2026 został przyjęty Zarządzeniem nr 34 z dnia 18 listopada 2023...

Errata do regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

23.11.2023
Errata do regulaminu naboru wniosków w ramach Programu "Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.  Zmiany wprowadzone erratą wynikają z potrzeby doprecyzowania Regulaminu naboru wniosków w zakresie braku konieczności składania podpisów na zał...