Aktualności

Obrazek nagłówkowy

Lista ekspertów spełniających wymagania dla kandydatów na ekspertów opiniujących wnioski składane w ramach resortowych programów wspierania ekonomii społecznej.

13.03.2024
Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawia listę ekspertów wyłonionych w naborze kandydatów na ekspertów opiniujących wnioski składane przez podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne w ramach resortowych programów wspieran...

Zmiany do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów – uwagi można zgłaszać do 15 kwietnia br.

12.03.2024
Obecnie trwają prace nad wprowadzaniem zmian do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów. Zmiany dotyczą dwóch sektorów: sektora żywności oraz sektora tekstyliów  i obejmują etap produkcji, dystrybucji i konsumpcji. W odniesieniu do sektora żywności, państwa członkowskie m.i...

Errata nr 5 do regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

27.02.2024
Zmiany wprowadzone erratą nr 5 wynikają z potrzeby doprecyzowania Regulaminu naboru wniosków w zakresie przedłużenia ostatecznego terminu zakończenia przedsięwzięć i kwalifikowalności wydatków, oraz doprecyzowania sposobu weryfikacji sprawozdań z realizacji przedsięwzięć.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę ekspertów opiniujących wnioski składane przez podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne w ramach resortowych programów Ministra.

16.02.2024
Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na listę ekspertów opiniujących wnioski składane przez podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne w ramach resortowych Programów Ministra. Zgłoszenie należy przesłać ...

Szkolenie ze składania sprawozdań PS w aplikacji CAS

15.02.2024
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ES, PS mają obowiązek złożyć roczne sprawozdanie ze swojej działalności do 31 marca. Zapraszamy na spotkanie informacyjne na ten temat. Spotkanie odbędzie się w piątek 23 lutego br. w godz. 9:00 - 10:30 w formule online (MS Teams). Chętnych prosimy o z...

Spotkanie „Warto być przedsiębiorstwem społecznym!” – 27 lutego 2024 r.

26.01.2024
27 lutego br. o godz. 11:00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Warto być przedsiębiorstwem społecznym!" - formuła zdalna. Na spotkaniu omówiony zostanie m.in.: tryb uzyskiwania statusu PS, korzyści i obowiązki wynikające z posiadania statusu PS, założenia naboru w Programie...