Sprawozdania

Obrazek nagłówkowy

Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób.

Poniższe sprawozdanie zawiera podsumowanie wdrażania Programu w 2022 r oraz całego Programu 2020-2022.