Aktualności
Obrazek nagłówkowy
KPO logo 300px

Errata nr 5 do regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

Zmiany wprowadzone erratą nr 5 wynikają z potrzeby doprecyzowania Regulaminu naboru wniosków w zakresie przedłużenia ostatecznego terminu zakończenia przedsięwzięć i kwalifikowalności wydatków, oraz doprecyzowania sposobu weryfikacji sprawozdań z realizacji przedsięwzięć.