Aktualności

Obrazek nagłówkowy

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert, które będą składane w ramach otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025

08.04.2024
Uprzejmie informujemy, że Departament Ekonomii Społecznej w MRPiPS ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na listę kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowani...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Zespołu do oceny wniosków w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024.

03.04.2024
Z przyjemnością informujemy, że Departament Ekonomii Społecznej w MRPiPS ogłasza nabór kandydatów wskazanych przez PES na członków Zespołu do oceny wniosków w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania osób przez...

Errata nr 1 do regulaminu otwartego naboru ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2024.

29.03.2024
Zmiany wprowadzone erratą nr 1 wynikają z potrzeby doprecyzowania Regulaminu naboru ofert w zakresie skorygowania zapisu dot. liczby ofert możliwych do złożenia oraz ujednolicenie brzmienia regulaminu i ogłoszenia.

Konsultacje społeczne Programu pn. „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 oraz zmian w Regulaminie naboru wniosków

25.03.2024
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych resortowego Programu pn. „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 oraz zmian w Regulaminie naboru wniosków. Program funkcjonował wcześniej pod nazwą ”Przedsiębiorstwo Społeczne +”. Zachęcamy do zapoznania się z projektem...

Wsparcie zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych z rezerwy Funduszu Pracy.

20.03.2024
W 2024 r. powiatowe urzędy pracy (PUP) będą mogły ubiegać się o środki z rezerwy Funduszu Pracy (FP) m.in. na wspieranie zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych. Oznacza to, że w sytuacjach, w których środki zaplanowane przez PUP na wspieranie zatrudnienia we wsk...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2024

20.03.2024
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2024 i zaprasza do składania ofert na wsparcie finansowe projektów. Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępn...