Aktualności

Obrazek nagłówkowy

Zmiana w generatorze wniosków

10.07.2024
Szanowni Państwo, w związku z omyłką we wzorze oświadczenia wnioskodawcy o wysokości pomocy de minimis, który stanowi załącznik do wniosku w naborze w Programie "Warto być PS", dokonano korekty oświadczenia w generatorze wniosków. W oświadczeniu znalazł się nieaktualny zapis odnoszący się do w...

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2024.

04.07.2024
Uprzejmie informujemy, iż w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 20 marca 2024 r., w dniu 3 lipca 2024 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2024. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o przebiegu konkursu i listami...

Rekomendacje MRPiPS w zakresie współpracy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) z podmiotami zatrudnienia socjalnego (PZS) w realizacji usługi wsparcia działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne (PS).

28.06.2024
Zachęcamy do zapoznania się z Rekomendacjami Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie współpracy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) z podmiotami zatrudnienia socjalnego (PZS) w realizacji usługi wsparcia działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo społe...

Ogłoszenie o naborze wniosków i spotkanie informacyjne w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024.

27.06.2024
Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że 27 czerwca 2024 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu "Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024. Realizacja Instrumentów wsparcia w ramach Programu jest...

Problemy omawiane na posiedzeniu KKRES wraz z wnioskami z dyskusji i warsztatów

21.06.2024
Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami z dyskusji podjętej na dwudniowym posiedzeniu KKRES, która dotyczyła zagadnień wymagających zmian programowych i legislacyjnych w obszarze ekonomii społecznej. Podczas posiedzenia Komitet wyznaczył kierunki rozwoju sektora ekonomii społecznej w zmieniającyc...

Nowy Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 został przyjęty!

05.06.2024
Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 to program resortowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który umożliwia realizacje wsparcia finansowego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Wcześniej Program realizowany był pod nazwą „Przedsiębiorstwo...