Aktualności
Obrazek nagłówkowy
KPO logo 300px

Errata do regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

Errata do regulaminu naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

 Zmiany wprowadzone erratą wynikają z potrzeby doprecyzowania Regulaminu naboru wniosków w zakresie braku konieczności składania podpisów na załącznikach do umowy stanowiących jej integralną część.